• 02822444747/0986 048 525

Kỹ sư xây dựngKỸ SƯ

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP NỮ

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP NỮ

 • Số lượng:5 NỮ
 • Nơi làm việc:KUMAMOTO
 • Lương:220000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 7/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-CHẾ TẠO MÁY

KỸ SƯ CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-CHẾ TẠO MÁY

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:FUKUI
 • Lương:200000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:14/07/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN

 • Số lượng:1 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:185000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:TIẾN CỬ
KỸ SƯ IT

KỸ SƯ IT

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:KYOTO
 • Lương:180000-250000 Yên/ Tháng, tăng lương theo năng lực chưa tính làm thêm
 • Ngày tuyển:25/06/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ Ô TÔ

KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Số lượng:03 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:1220 Yên/ giờ, chưa tính tăng ca
KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ, VẬT LIỆU KIM LOẠI

KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ, VẬT LIỆU KIM LOẠI

 • Số lượng:2-3 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:180000 YÊN/ THÁNG
KỸ SƯ ÔTÔ - CƠ KHÍ - ĐIỆN

KỸ SƯ ÔTÔ - CƠ KHÍ - ĐIỆN

 • Số lượng:6 NAM
 • Nơi làm việc:KYOTO
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:15/04/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ-CƠ ĐIỆN-Ô TÔ-TỰ ĐỘNG HÓA

KỸ SƯ CƠ KHÍ-CƠ ĐIỆN-Ô TÔ-TỰ ĐỘNG HÓA

 • Số lượng:20 NAM
 • Nơi làm việc:NAGOYA
 • Lương:230000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:08/04/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN

KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN

 • Số lượng:3 NỮ
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:230000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:TIẾN CỬ
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:KOBE, SHIZUOKA
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:19/03/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KỸ SƯ CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:KOBE, SHIZUOKA
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:19/03/2019
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:SHIZUOKA
 • Lương:230000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:CHỐT KHI ĐỦ FORM