• 02822444747/0986 048 525

Kỹ sư xây dựngKỸ SƯ

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:AICHI
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:CUỐI THÁNG 03/2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:CUỐI THÁNG 03/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:NARA
 • Lương:183000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:13/03/2019
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 • Số lượng:15 NỮ
 • Nơi làm việc:KYOTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:CHỐT KHI ĐỦ FORM
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, CƠ ĐIỆN TỬ, CNHH

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, CƠ ĐIỆN TỬ, CNHH

 • Số lượng:10 Nam
 • Nơi làm việc:VÙNG KANSAI
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 02/2019
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, ĐIỆN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, ĐIỆN

 • Số lượng:3 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

 • Số lượng:10 Nam
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:230000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 02/2019
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 • Số lượng:5 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:3 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:15 NAM
 • Nơi làm việc:KYOTO
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:CUỐI THÁNG 02/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO, NAGOYA
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:28/12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, CƠ ĐIỆN TỬ, CNHH

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, CƠ ĐIỆN TỬ, CNHH

 • Số lượng:5 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG TOKAI
 • Lương:195000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:TIẾN CỬ