• 0286 274 0024/0986 048 525

Kỹ sư đi Nhật

KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:10 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:1300 YÊN/H. CHƯA TÍNH TĂNG CA
 • Ngày tuyển:25/11/2019
KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG HẢI SẢN

KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG HẢI SẢN

 • Số lượng:3 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:TOKUSHIMA
 • Lương:200.000 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca.
 • Ngày tuyển:25/11/2019
KỸ SƯ VẬN HÀNH VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

KỸ SƯ VẬN HÀNH VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

 • Số lượng:3 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:AICHI
 • Lương:180.000 YÊN, CHƯA TÍNH TĂNG CA
 • Ngày tuyển:28 - 31/10/2019
KỸ SƯ LÀM CON TEM DÁN MÁY - VẬN HÀNH VÀ KIỂM TRA MÁY MÓC

KỸ SƯ LÀM CON TEM DÁN MÁY - VẬN HÀNH VÀ KIỂM TRA MÁY MÓC

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:AICHI
 • Lương:180.000 YÊN. THƯỞNG NĂM 400.000 YÊN
 • Ngày tuyển:10/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO
 • Lương:180.000 YÊN. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:15/11/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Lương:250.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng Ca
 • Ngày tuyển:21/10/2019
KỸ SƯ THIẾT KẾ CÁC THIẾT BỊ LINH KIỆN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN

KỸ SƯ THIẾT KẾ CÁC THIẾT BỊ LINH KIỆN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:ITOIGAWA
 • Lương:190.000 Yên/tháng. Tăng ca 30 - 40h/tháng
 • Ngày tuyển:15/09/2019
KỸ SƯ HÓA HỌC

KỸ SƯ HÓA HỌC

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO
 • Lương:250.000 YÊN/ tháng
 • Ngày tuyển:14/09/2019
KỸ SƯ CHĂN NUÔI VÀ LẤY SỮA BÒ

KỸ SƯ CHĂN NUÔI VÀ LẤY SỮA BÒ

 • Số lượng:1 NAM
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:170.000 YÊN/ THÁNG (CHƯA TÍNH TĂNG CA). HỖ TRỢ GIA ĐÌNH 5000 YÊN/ THÁNG
 • Ngày tuyển:05/08/2019
KỸ SƯ LẬP TRÌNH, QUẢN LÍ CÁC PHẦN MỀM TRONG CÔNG TY

KỸ SƯ LẬP TRÌNH, QUẢN LÍ CÁC PHẦN MỀM TRONG CÔNG TY

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:THÔNG BÁO KHI PHỎNG VẤN
 • Lương:220.000 YÊN/THÁNG (CHƯA TÍNH TĂNG CA). THƯỞNG 4-5 THÁNG LƯƠNG/NĂM
 • Ngày tuyển:09/09/2019
KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY NHỰA

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY NHỰA

 • Số lượng:05 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:180.000 YÊN, CHƯA TÍNH TĂNG CA
 • Ngày tuyển:KHI CHỐT ĐỦ FORM
KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:1000 YÊN/ H
 • Ngày tuyển:KHI CHỐT ĐỦ FORM