• 0286 274 0024/0986 048 525

Thông tin tuyển dụng

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU

TUYỂN DỤNG TTS PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU
Liên hệ tư vấn

Mô tả công việc

Chi tiết ứng tuyển

 • Số lượng tuyển:3 NAM
 • Nơi làm việc:IBARAKI
 • Ngày tuyển:03 - 04/02/2020
 • Lương:147
 • Dự kiến thi tuyển:03 - 04/02/2020
 • Dự kiến xuất cảnh:4-6 THÁNG SAU KHI ĐẬU PHỎNG VẤN
 • Thời gian làm việc:GIỜ HÀNH CHÍNH HOẶC THEO CA
 • Công ty tiếp nhận:NGHIỆP ĐOÀN
 • Tư cách xin Visa:THỰC TẬP SINH

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm:KHÔNG YÊU CẦU
 • Độ tuổi:18 - 33
 • Trình độ:TỐT NGHIỆP THPT

Việc làm cần tuyển thêm

QUAY LẠI LẦN 2 - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

QUAY LẠI LẦN 2 - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng:30 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:AMAGASAKI - HYOGO
 • Lương:1000 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:THÁNG 02 - 03/2020
MAY QUẦN ÁO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ

MAY QUẦN ÁO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ

 • Số lượng:3 NỮ
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:172.416 Yên/tháng. Tăng Ca 20 - 40h/tháng
 • Ngày tuyển:01/03/2020
THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

 • Số lượng:03 NAM, 06 NỮ
 • Nơi làm việc:AOMORI
 • Lương:141.696 Yên/tháng. Tăng ca trung bình 48.000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:20/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:5 NỮ
 • Nơi làm việc:KANAGAWA
 • Lương:165.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:cuối tháng 02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:15 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:SHIZUOKA
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:cuối tháng 02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:YAMAGUCHI
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:25/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:20 NỮ
 • Nơi làm việc:OKAYAMA
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:11/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:YAMAGUCHI
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:06/02/2020
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM

 • Số lượng:09 NỮ
 • Nơi làm việc:IBARAKI
 • Lương:120.000 YÊN( Đã trừ thuế). Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:04/02/2020
CẮT HÀN SẮT

CẮT HÀN SẮT

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:OKINAWA
 • Lương:151.296 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:04/02/2020