• 02822444747/0986 048 525

Thực tập sinh

Thực tập sinh

THỰC TẬP SINH LÀM BÁNH MÌ

THỰC TẬP SINH LÀM BÁNH MÌ

 • Số lượng:12 Nữ
 • Nơi làm việc:Saitama
 • Lương:930 yên/giờ
THỰC TẬP SINH LẮP RÁP CỐP PHA PANEN

THỰC TẬP SINH LẮP RÁP CỐP PHA PANEN

 • Số lượng:2 Nam (CHẤP NHẬN HÌNH XĂM)
 • Nơi làm việc:Hiroshima
 • Lương:818 Yên/ giờ ( chưa tính tăng ca)
THỰC TẬP SINH LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

THỰC TẬP SINH LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:30 Nam, Nữ
 • Nơi làm việc:Aichi
 • Lương:170,000 Yên / Tháng
THỰC TẬP SINH LÀM SUSHI - SASHIMI

THỰC TẬP SINH LÀM SUSHI - SASHIMI

 • Số lượng:20 Nữ
 • Nơi làm việc:Saitama
 • Lương:162,000 Yên/ tháng
THỰC TẬP SINH ĐÚC NHỰA

THỰC TẬP SINH ĐÚC NHỰA

 • Số lượng:10 Nam, nữ
 • Nơi làm việc:Kyoto
 • Lương:160,000 Yên/ tháng ( chưa tính tăng ca)
THỰC TẬP SINH GIA CÔNG CƠ KHÍ - TIỆN

THỰC TẬP SINH GIA CÔNG CƠ KHÍ - TIỆN

 • Số lượng:4 Nam
 • Nơi làm việc:Kagawa
 • Lương:187,000 Yên/ tháng
THỰC TẬP SINH NGÀNH NÔNG NGHIỆP - CHĂN NUÔI

THỰC TẬP SINH NGÀNH NÔNG NGHIỆP - CHĂN NUÔI

 • Số lượng:5 Nam, 5 Nữ
 • Nơi làm việc:Hokkaido
 • Lương:861 yên/ giờ
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA

THỰC TẬP SINH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA

 • Số lượng:3 Nam
 • Nơi làm việc:Nara
 • Lương:145,379 yên/ tháng ( tăng ca trung bình 2h/ ngày)
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH DỌN VỆ SINH TÒA NHÀ

THỰC TẬP SINH DỌN VỆ SINH TÒA NHÀ

 • Số lượng:15 Nữ
 • Nơi làm việc:Osaka
 • Lương:168,258 Yên/ tháng ( chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH XÂY DỰNG LIÊN QUAN DỰNG BÊ TÔNG

THỰC TẬP SINH XÂY DỰNG LIÊN QUAN DỰNG BÊ TÔNG

 • Số lượng:6 Nam
 • Nơi làm việc:Ishikawa
 • Lương:1000 yên/giờ ( tăng ca 1250 yên/giờ)
THỰC TẬP SINH ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG

THỰC TẬP SINH ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG

 • Số lượng:9 Nam
 • Lương:1013 yên / giờ ( chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH NGÀNH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

THỰC TẬP SINH NGÀNH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

 • Số lượng:2 Nữ
 • Nơi làm việc:Nara
 • Lương:170,000 Yên / Tháng
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype