• 0286 274 0024/0986 048 525

Thực tập sinh

QUAY LẠI LẦN 2 - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

QUAY LẠI LẦN 2 - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng:30 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:AMAGASAKI - HYOGO
 • Lương:1000 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:THÁNG 02 - 03/2020
MAY QUẦN ÁO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ

MAY QUẦN ÁO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ

 • Số lượng:3 NỮ
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:172.416 Yên/tháng. Tăng Ca 20 - 40h/tháng
 • Ngày tuyển:01/03/2020
THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

 • Số lượng:03 NAM, 06 NỮ
 • Nơi làm việc:AOMORI
 • Lương:141.696 Yên/tháng. Tăng ca trung bình 48.000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:20/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:5 NỮ
 • Nơi làm việc:KANAGAWA
 • Lương:165.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:cuối tháng 02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:15 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:SHIZUOKA
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:cuối tháng 02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:YAMAGUCHI
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:25/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:20 NỮ
 • Nơi làm việc:OKAYAMA
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:11/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:YAMAGUCHI
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:06/02/2020
PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:IBARAKI
 • Lương:147.000 Yên/tháng. Chưa Tính Tăng Ca
 • Ngày tuyển:03 - 04/02/2020
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM

 • Số lượng:09 NỮ
 • Nơi làm việc:IBARAKI
 • Lương:120.000 YÊN( Đã trừ thuế). Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:04/02/2020
CẮT HÀN SẮT

CẮT HÀN SẮT

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:OKINAWA
 • Lương:151.296 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:04/02/2020
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

 • Số lượng:6 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO
 • Lương:970 yên/h. Chưa tính tăng ca.Tăng ca từ 20h - 40h/tháng
 • Ngày tuyển:tháng 03/2020