• 0286 274 0024/0986 048 525

Thực tập sinh

PHAY, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

PHAY, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:01 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:160.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
ĐÚC NHỰA

ĐÚC NHỰA

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:HIROSHIMA
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
HÀN

HÀN

 • Số lượng:03 NAM
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:161,000 Yên/tháng( Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:28/07/2020
CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

 • Số lượng:10 NAM
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
ĐÓNG GÓI HẸ

ĐÓNG GÓI HẸ

 • Số lượng:05 NAM
 • Nơi làm việc:KOCHI
 • Lương:137,450 Yên/tháng.Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:25/07/2020
TOUKUTEI NÔNG NGHIỆP

TOUKUTEI NÔNG NGHIỆP

 • Số lượng:10 NAM
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Lương:950 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:KHI CHỐT ĐỦ FORM
CHẾ BIẾN THỊT GÀ

CHẾ BIẾN THỊT GÀ

 • Số lượng:20 NỮ
 • Nơi làm việc:AICHI - GIFU
 • Lương:200.000 Yên/ tháng.
 • Ngày tuyển:Cuối tháng 07/2020
GIẶT CHĂN, GA, RÈM, MÀN

GIẶT CHĂN, GA, RÈM, MÀN

 • Số lượng: 06 NỮ
 • Nơi làm việc:NARA
 • Lương:143.000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:152.000 yên/ tháng. Chưa tính tăng ca.
 • Ngày tuyển:18/08/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:4 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:154.800 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:18/08/2020
CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

 • Số lượng:4 NAM, 6 NỮ
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Lương:142.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:20/08/2020
BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐIỆN

BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐIỆN

 • Số lượng:5 NỮ
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:159,333 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020