• 0286 274 0024/0986 048 525

Thực tập sinh

THỰC PHẨM LẦN 2

THỰC PHẨM LẦN 2

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Đủ Form PV GẤP
TO BI LẦN 2

TO BI LẦN 2

 • Số lượng:02 Nam
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:200.000 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca.
 • Ngày tuyển:Đủ Form sẽ PV
LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:12 NỮ
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:926 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:04/04/2020
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 • Số lượng:8 NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:169.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 04/2020
CÁN MẶT BẰNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CẦU ĐƯỜNG

CÁN MẶT BẰNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CẦU ĐƯỜNG

 • Số lượng:04 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:899 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:16/03/2020
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 • Số lượng:06 NỮ
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:915 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:23/03/2020
TRANG TRÍ NỘI THẤT- QUAY LẠI LẦN 2

TRANG TRÍ NỘI THẤT- QUAY LẠI LẦN 2

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:NARA
 • Lương:193.400 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:tháng 03/2020
LÀM BÁNH MÌ

LÀM BÁNH MÌ

 • Số lượng:05 NỮ
 • Nơi làm việc:IBARAKI
 • Lương:849 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:tháng 03/2020
QUAY LẠI LẦN 2 - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

QUAY LẠI LẦN 2 - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng:30 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:AMAGASAKI - HYOGO
 • Lương:1000 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:THÁNG 02 - 03/2020
MAY QUẦN ÁO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ

MAY QUẦN ÁO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ

 • Số lượng:3 NỮ
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:172.416 Yên/tháng. Tăng Ca 20 - 40h/tháng
 • Ngày tuyển:01/03/2020
THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

 • Số lượng:03 NAM, 06 NỮ
 • Nơi làm việc:AOMORI
 • Lương:141.696 Yên/tháng. Tăng ca trung bình 48.000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:20/02/2020
ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

 • Số lượng:5 NỮ
 • Nơi làm việc:KANAGAWA
 • Lương:165.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:cuối tháng 02/2020