• 02822444747/0986 048 525

Thực tập sinh

ĐÚC-DẬP KIM LOẠI

ĐÚC-DẬP KIM LOẠI

 • Số lượng:3 Nam
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:155000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:27/11/2018
CƠ KHÍ Ô TÔ

CƠ KHÍ Ô TÔ

 • Số lượng:12 Nam
 • Nơi làm việc:Osaka Nhật Bản
 • Lương:140000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:20/09/2018
IN ẤN

IN ẤN

 • Số lượng:02 Nam
 • Nơi làm việc:SHIGA
 • Lương:140000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:25/02/2019