• 02822444747/0986 048 525

Thực tập sinh

GIẶT CHĂN, GA, RÈM, MÀN

GIẶT CHĂN, GA, RÈM, MÀN

 • Số lượng: 06 NỮ
 • Nơi làm việc:NARA
 • Lương:143.000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:152.000 yên/ tháng. Chưa tính tăng ca.
 • Ngày tuyển:18/08/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:4 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:154.800 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:18/08/2020
CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

 • Số lượng:4 NAM, 6 NỮ
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Lương:142.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:20/08/2020
BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐIỆN

BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐIỆN

 • Số lượng:5 NỮ
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:159,333 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
ĐÚC ĐỒ NHỰA

ĐÚC ĐỒ NHỰA

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:164,000 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
ĐÓNG SÁCH

ĐÓNG SÁCH

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO
 • Lương:176.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:THÁNG 07/2020
LẮP RÁP GIÀN GIÁO

LẮP RÁP GIÀN GIÁO

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:160.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
TIỆN KỸ THUẬT SỐ

TIỆN KỸ THUẬT SỐ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:160.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
TIỆN KỸ THUẬT SỐ

TIỆN KỸ THUẬT SỐ

 • Số lượng:01 NAM
 • Nơi làm việc:FUKUSHIMA
 • Lương:169.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
ĐÚC KIM LOẠI PHI SẮT THÉP

ĐÚC KIM LOẠI PHI SẮT THÉP

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO
 • Lương:167.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:10/07/2020
PHUN ĐÚC ĐỒ NHỰA

PHUN ĐÚC ĐỒ NHỰA

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:SHIZUOKA
 • Lương:146.000 YÊN/THÁNG. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:09/07/2020