• 02822444747/0986 048 525

Thực tập sinh

Thực tập sinh

TOKUTEI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

TOKUTEI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 • Số lượng:50 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:HOKKAIDO, KANTO, KANSAI
 • Lương:235.000 Yên/ Tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 05/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG - MÀI, CẮT GỌT KIM LOẠI

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG - MÀI, CẮT GỌT KIM LOẠI

 • Số lượng:02 Nam
 • Nơi làm việc:AKITA
 • Lương:141,350 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:26 -29/05/2020
MAY QUẦN ÁO

MAY QUẦN ÁO

 • Số lượng:05 NỮ
 • Nơi làm việc:SHIGA
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 05/2020
GIA CÔNG CỐT THÉP

GIA CÔNG CỐT THÉP

 • Số lượng:04 NAM
 • Nơi làm việc:HOKKAIDO
 • Lương:7080 Yên/ngày
 • Ngày tuyển:12/05/2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Số lượng:45 NỮ
 • Nơi làm việc:FUKUOKA, SENDA, TOHOKU, MINAMI KYUSHYU
 • Lương:145.774 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:29/05/2020
THỰC PHẨM LẦN 2

THỰC PHẨM LẦN 2

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:170.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Đủ Form PV GẤP
TO BI LẦN 2

TO BI LẦN 2

 • Số lượng:02 Nam
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:200.000 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca.
 • Ngày tuyển:Đủ Form sẽ PV
LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:12 NỮ
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:926 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:04/04/2020
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 • Số lượng:8 NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:169.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 04/2020
CÁN MẶT BẰNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CẦU ĐƯỜNG

CÁN MẶT BẰNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CẦU ĐƯỜNG

 • Số lượng:04 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:899 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:16/03/2020
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 • Số lượng:06 NỮ
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:915 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:23/03/2020
TRANG TRÍ NỘI THẤT- QUAY LẠI LẦN 2

TRANG TRÍ NỘI THẤT- QUAY LẠI LẦN 2

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:NARA
 • Lương:193.400 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:tháng 03/2020