• 0286 274 0024/0986 048 525

Kỹ sư đi Nhật

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, CƠ ĐIỆN TỬ, CNHH

KỸ SƯ CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, CƠ ĐIỆN TỬ, CNHH

 • Số lượng:5 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG TOKAI
 • Lương:195000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:TIẾN CỬ
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:7 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

KỸ SƯ CƠ KHÍ CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, HÓA HỌC

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, HÓA HỌC

 • Số lượng:5 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:3 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:20 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:29/11/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO, NAGOYA, HYOGO
 • Lương:161000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ - CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ - CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:GUNMA
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:20 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:29/11/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:20 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:29/11/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:11/12/2018