• 0286 274 0024/0986 048 525

Thông tin tuyển dụng

TOUKUTEI NÔNG NGHIỆP

TOUKUTEI NÔNG NGHIỆP

TUYỂN DỤNG TTS DIỆN TOKUTEI NGÀNH NÔNG NGHIỆP: TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU, BẮP CẢI
Liên hệ tư vấn

Mô tả công việc

Chi tiết ứng tuyển

 • Số lượng tuyển:10 NAM
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Ngày tuyển:KHI CHỐT ĐỦ FORM
 • Lương:950
 • Dự kiến thi tuyển:Đủ 10 CV phỏng vấn 1 lần
 • Dự kiến xuất cảnh:4-6 THÁNG SAU KHI ĐẬU PHỎNG VẤN
 • Thời gian làm việc:GIỜ HÀNH CHÍNH HOẶC THEO CA
 • Công ty tiếp nhận:NGHIỆP ĐOÀN
 • Tư cách xin Visa:THỰC TẬP SINH - TOKUTEI

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm:TTS đã thi tay nghề Bậc 3 các ngành liên quan Nông Nghiệp
 • Độ tuổi:21 - 32
 • Trình độ:TỐT NGHIỆP THPT

Việc làm cần tuyển thêm

PHAY, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

PHAY, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:01 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:160.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
ĐÚC NHỰA

ĐÚC NHỰA

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:HIROSHIMA
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
HÀN

HÀN

 • Số lượng:03 NAM
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:161,000 Yên/tháng( Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:28/07/2020
CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

 • Số lượng:10 NAM
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
ĐÓNG GÓI HẸ

ĐÓNG GÓI HẸ

 • Số lượng:05 NAM
 • Nơi làm việc:KOCHI
 • Lương:137,450 Yên/tháng.Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:25/07/2020
CHẾ BIẾN THỊT GÀ

CHẾ BIẾN THỊT GÀ

 • Số lượng:20 NỮ
 • Nơi làm việc:AICHI - GIFU
 • Lương:200.000 Yên/ tháng.
 • Ngày tuyển:Cuối tháng 07/2020
GIẶT CHĂN, GA, RÈM, MÀN

GIẶT CHĂN, GA, RÈM, MÀN

 • Số lượng: 06 NỮ
 • Nơi làm việc:NARA
 • Lương:143.000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:Tháng 07/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:152.000 yên/ tháng. Chưa tính tăng ca.
 • Ngày tuyển:18/08/2020
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:4 NAM
 • Nơi làm việc:ISHIKAWA
 • Lương:154.800 Yên/ tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:18/08/2020
CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

 • Số lượng:4 NAM, 6 NỮ
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Lương:142.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:20/08/2020