• 0286 274 0024/0986 048 525

Kỹ sư đi Nhật

KỸ SƯ HÀN

KỸ SƯ HÀN

 • Số lượng:2 Nam
 • Nơi làm việc:SHIZUOKA
 • Lương:200000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:tháng 10/2018
KỸ SƯ ÔTÔ - CƠ KHÍ - ĐIỆN

KỸ SƯ ÔTÔ - CƠ KHÍ - ĐIỆN

 • Số lượng:2 Nam
 • Nơi làm việc:GUNMA
 • Lương:180000 Yên/tháng
 • Ngày tuyển:Tháng 12/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:5 Nam
 • Nơi làm việc:TOKYO, NAGOYA
 • Lương:180000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:28/12/2018