• 02822444747/0986 048 525

Thực tập sinh

Thực tập sinh

THỰC TẬP SINH NGÀNH MỘC

THỰC TẬP SINH NGÀNH MỘC

 • Số lượng:36 Nam
 • Nơi làm việc:Hyogo
 • Lương:151,000 Yên/ tháng (chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

THỰC TẬP SINH HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:12 Nam
 • Nơi làm việc:Gunma
 • Lương:60,000 Yên (Tương đương 12,000,000 VNĐ)
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH GIA CÔNG ÉP, ĐÚC, CẮT, HÀN KIM LOẠI TẤM

THỰC TẬP SINH GIA CÔNG ÉP, ĐÚC, CẮT, HÀN KIM LOẠI TẤM

 • Số lượng:6 Nam
 • Nơi làm việc:Osaka
 • Lương:1000 Yên/ giờ
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
THỰC TẬP SINH GIA CÔNG ÉP, ĐÚC, CẮT, HÀN

THỰC TẬP SINH GIA CÔNG ÉP, ĐÚC, CẮT, HÀN

 • Số lượng:6 Nam
 • Nơi làm việc:Osaka
 • Lương:964 yên/ giờ (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
TUYỂN DỤNG TTS NGÀNH CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN DỤNG TTS NGÀNH CHẾ BIẾN THỊT GÀ

 • Số lượng:12
 • Nơi làm việc:Yamagata
 • Lương:145.912 yên/ tháng, chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Đủ form sẽ PV qua Skype
PHAY, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

PHAY, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 • Số lượng:01 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:160.000 Yên/tháng. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
ĐÚC NHỰA

ĐÚC NHỰA

 • Số lượng:2 NỮ
 • Nơi làm việc:HIROSHIMA
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
HÀN

HÀN

 • Số lượng:03 NAM
 • Nơi làm việc:CHIBA
 • Lương:161,000 Yên/tháng( Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:28/07/2020
CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

 • Số lượng:10 NAM
 • Nơi làm việc:MIE
 • Lương:150.000 YÊN/ tháng (Chưa tính tăng ca)
 • Ngày tuyển:Tháng 08/2020
ĐÓNG GÓI HẸ

ĐÓNG GÓI HẸ

 • Số lượng:05 NAM
 • Nơi làm việc:KOCHI
 • Lương:137,450 Yên/tháng.Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:25/07/2020
TOUKUTEI NÔNG NGHIỆP

TOUKUTEI NÔNG NGHIỆP

 • Số lượng:10 NAM
 • Nơi làm việc:NAGANO
 • Lương:950 Yên/h. Chưa tính tăng ca
 • Ngày tuyển:KHI CHỐT ĐỦ FORM
CHẾ BIẾN THỊT GÀ

CHẾ BIẾN THỊT GÀ

 • Số lượng:20 NỮ
 • Nơi làm việc:AICHI - GIFU
 • Lương:200.000 Yên/ tháng.
 • Ngày tuyển:Cuối tháng 07/2020